Vēlies ar mums sazināties?

Emīls Rokjānis

+371 26999877

rokjanis@emro.lv

Rīgas pils lieta

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona, veicot pārbaudi Rīgas pilī, sastādīja pārbaudes aktu, kuru Administratīvā apgabaltiesa atzina kā neatbilstošu administratīvā akta pazīmēm.

Zvērinātu advokātu biroja “Kristaps Andersons un partneri” partneriem zvērinātam advokātam Kristapam Andersonam un zvērinātam advokātam Elvijam Vēberam Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā izdevās sekmīgi pārstāvēt pieteicēja intereses, radot pirmo precedentu Latvijā, proti, pierādot, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas sastādītais ugunsdrošības pārbaudes akts, apsekojot Rīgas pili, ir atzīstams par administratīvo aktu un līdz ar to ir pakļauts administratīvo tiesu kontrolei.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersona, veicot pārbaudi Rīgas pilī, sastādīja pārbaudes aktu, kuru Administratīvā apgabaltiesa atzina kā neatbilstošu administratīvā akta pazīmēm. Savukārt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments, izskatot zvērinātu advokātu iesniegto blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu, atzina, ka pārbaudes akta jēga nav izveidot pirmo posmu pirms personas iespējamās saukšanas pie administratīvās atbildības. Tiesa pievienojās zvērinātu advokātu viedoklim, ka pārbaudes akts pats par sevi, nepastarpināti rada akta adresātam tiesiskas sekas pienākumu veidā. Attiecīgi šāds pārbaudes akts atbilsts visām Administratīvā procesa likuma 1.panta trešajā daļā minētajām administratīvā akta pazīmēm.